Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) Veri Girişi Süre Uzatımı Hakkında Duyuru

09 Kasım 2023

1163  sayılı  Kanunun  Ek-5  inci  maddesi  kapsamında  kurulan  KOOPBİS'e  veri  giriş  ve aktarımlarının  tamamlanarak  yönetim  kurulu  üyelerinin  cezai  sorumluluklarının  doğmasını  önlemek amacıyla, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS'in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS'e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir." hükmü uyarınca Ticaret Bakanlığı Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır