Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Etik Komisyonu

Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Etik Komisyonu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, 12.07.2023 tarih 6859373 sayılı Müdürlük Makamı Olur’ları ile teşkil edilmiştir.

Sıra No Adı Soyadı Kadro Unvanı Etik Komisyonu
1 Hatice KAYA İl Müdür Yrd. Başkan
2 Özgün ŞENGÜL Şube Müdürü Üye
3 Ahmet ELİAÇIK Şube Müdürü Üye
4 Abdullah AYAZ Şube Müdürü Üye
5 Hatice ÖZDEMİR Şube Müdürü Üye
  Hayriye YILMAZ Tekniker Sekreterya