Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

1)  Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek.

2)  Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü z emin etüt işlerini ilgili şube müdürlüğü ile koordinasyon içinde yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

3)  Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik olarak ilgili şube müdürlüğü ile koordinasyon içinde inceleme yapmak, çözümler üretmek,

4)  Proje ile ilgili yaklaşık maliyet, şartname hazırlanmasına müteakip ihale ve kabul sürecindeki iş aşamalarını gerçekleştirmek ve takip etmek.

5)  Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,

6)  Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkin Bakanlık tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak,

7)  Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

8)  Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini hazırlamak, hazırlatmak,

9)  Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ilgili şube müdürlüğü ile koordinasyon içinde mimarlık ve mühendislik branşlarında teknik uygunluk görüşü vermek,

10)  Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş projelerinin arşivlenmesini sağlamak,

11)  Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.