Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Başvuru Bilgilendirme ve Kılavuzlar
  • Yönetmelik, Tebliğ ve Kanunlar için Tıklayınız.
  • Yapı müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas genel yeterlilik tablosu için Tıklayınız. 
  • Yapı müteahhitlerinin ortak girişim başvurularında ortakların sağlaması gereken asgari grup yetelilik tablosu için tıklayınız.
  • Yıkım işleri müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas genel yeterlilik tablosu için Tıklayınız.
  • Yıkım işleri müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas önemli açıklamalar için Tıklayınız.
  • Başvuru ücretleri tablosu için Tıklayınız.
  • Referans numarası alınmasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresiçin Tıklayınız.
  • Yapı müteahhitliği yetki belge numarası ve grup kaydı sorgulamasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresi için Tıklayınız.
  • Yetki belge numarası ile grup kaydı sorgulamasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresi için Tıklayınız.
  • Gerçek kişilerin/Şahız firmalarının dikkatine Önemli Duyuru için Tıklayınız.