Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Başvuru Bilgilendirme ve Kılavuzlar
 • Yönetmelik, Tebliğ ve Kanunlar için Tıklayınız.
 • Yapı müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas genel yeterlilik tablosu için Tıklayınız. 
 • Yapı müteahhitlerinin gruplarına göre üstlenebileceği en fazla yapım işi m2 tablosu için Tıklayınız.
 • Yapı müteahhitlerinin ortak girişim başvurularında ortakların sağlaması gereken asgari grup yetelilik tablosu için tıklayınız.
 • Yıkım işleri müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas benel yeterlilik tablosu için Tıklayınız.
 • Yıkım işleri müteahhitlerinin gruplandırılmasına esas önemli açıklamalar için Tıklayınız.
 • Başvuru ücretleri tablosu için Tıklayınız.
 • Referans numarası alınmasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresiçin Tıklayınız.
 • Yapı müteahhitliği yetki belge numarası ve grup kaydı sorgulamasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresi için Tıklayınız.
 • Yetki belge numarası ile grup kaydı sorgulamasında gerekli olan adımlar için Tıklayınız WEB adresi için Tıklayınız.
 • Gerçek kişilerin/Şahız firmalarının dikkatine Önemli Duyuru için Tıklayınız.