Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Görev Tanımı

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

Müdürlüğümüz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait genel ve özel idare bütçelerinden yatırım programına alınan yatırımların, ihale öncesi hazırlıkları kapsamında; arsa hukuki bilgilerini ilgili kurumundan temin eder. (Tapu, tapu tahsis belgesi, çap, ölçü krokisi ve imar durumunu) Bu bilgiler doğrultusunda arsanın fiziki bilgilerini hazırlar (Zemin sual fişi, Parsel bazında zemin etüdü, avan plankote ve vaziyet planını). Ayrıca dernekler veya hayırseverler kanalı ile ve yapılacak olan yatırımları da takip eder.

Tip proje istenmeyen yatırımlara da değişen yönetmeliklere göre özel proje hazırlar-hazırlatır ve onaylar. (İmar, deprem, ısı yalıtımı,yangın yönetmelikleri v.b.)

Özel Öğretim kurumlarının açılışı için gerekli izinleri verir. (Özel okul, hastane, dershane M.T. S. Kursu, yurt, kreş vb.)

İlinde görev alanına giren faaliyetleri denetlemek, takip ve koordine etmek, plan ve projeleri uygulama ve araştırma hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bölgenin etüt. plan, proje, uygulama ve araştırma programlarını Bakanlığın istemi halinde hazırlamak ve Bakanlığa teklif etmek,

Bakanlıkça projeler için ödenek tahsis edilmesi halinde Bölgesi dahilindeki harcamaları takip etmek ve denetlemek, bölgede plan kararlarının uygulanmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, imar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapının 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunundaki esaslar dâhilinde durdurulması ve yıktırılmasının ilgili kuruluşlara bildirilmesini sağlamak, takip ve kontrol etmek.

Bölgedeki taş ve kum ocakları ile madencilik faaliyetlerini denetlemek.

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda, yaptıracakları hizmet binası ve müştemilatlarının inşaat ve onarım işlerinin yaklaşık maliyet sürecinden itibaren işin ihalesi ve mevcut yönetmelikler ve şartnameler doğrultusunda inşaatların kontrollüğünü yaparak ilgili kuruluşlara teslim etmek.

Kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve muhtarlıklara yaptıracakları inşaat işleri için tahmini bedel, teknik rapor, yaklaşık maliyet, ihale komisyonu görevleri ve çeşitli teknik destek vermek.