Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İmar Barışı Kapsamında Tespit ve Yıkım İşlemleri

20 Eylül 2018
Yıkım İşlemleri
Yıkım İşlemleri
Yıkım İşlemleri
Yıkım İşlemleri
Yıkım İşlemleri

Bilindiği üzere; 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanunun 16 ıncı maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16 ıncı madde İmar Barışını düzenlemektedir. İmar Barışına ilişkin ayrıntılı düzenleme ise 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile yapılmaktadır. İlgi tebliğde “Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir.” denilmektedir.

Ancak Valiliklerimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) tespit edilerek Bakanlığımıza iletilen yazılı ve görsel bilgi ve belgelerden de anlaşıldığı üzere bazı şahıs veya kuruluşlar tarafından söz konusu İmar Barışına Yönelik Kanunun suistimal edildiği ve buna bağlı olarak 31.12.2017 tarihinden sonra yapımına başlanan ve kanun şartlarını taşımayan uygulamalar yapıldığını anlaşıldığı belirtilmiştir. İl Müdürlüğümüzce tespitleri yapılan İlimiz, Görele İlçesi, Sis Dağı Yaylası olarak bilinen alanda 4 adet yapının yıkım işlemleri gerçekleştirilmiş olup İlimiz genelinde tespitlerimiz devam etmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır