Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Görele Milli Emlak Şefliğinden Satış İhale İlanı

İlan metni için tıklayınız.

Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünce 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usule İle Satışa Sunulan Taşınmazlar (Kamu Konutları - SGK Lojmanları)

İlan metni için tıklayınız.

ÇAMOLUK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ 05/02/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN İRTİFAK İHALESİ İLANI
Şebinkarahisar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden İhale İlanı

İlan metni için tıklayınız.

ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ İHALE İLANI
ŞEBİNKARAHİSAR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK/KULLANMA İZNİ VERİLECEK TAŞINMAZLAR
Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Satış İhalesi İlanı
Giresun İli Bulancak İlçesi Aydındere Beldesi, Kovanlık Beldesi Sofulu Mahallesi, Burunucu ve İnece Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazlara Ait Kesinleşen Kullanıcı Muhdesat Listeleri

İlan listesi için tıklayınız.

Görele İlçe Milli Emlak Şefliğinden İrtifak Hakkı İhale İlanı

İlan metni için tıklayınız.

Dereli Milli Emlak Şefliğinden Taşınmaz Satış ve Kiralama İhale İlanı

İhale ilan metni için tıklayınız.

Giresun İli Merkez İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınır ve Taşınmaz Satış İlanı
Giresun İli Alucra İlçesi Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılmasına ilişkin irtifak hakkı ilanı
Dereli Kaymakamlığından (Milli Emlak Şefliği) İrtifak Hakkı İlanı
Alucra Kaymakamlığından (Milli Emlak Şefliği) İrtifak Hakkı İlanı
Milli Emlak Müdürlüğü Satış ve Kiralama İhale İlanı
Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği 23/12/2020 tarihli taşınmaz taşınmaz satış ihalesi
GİRESUN İLİ MERKEZ İLÇESİ KAMU KONUTLARI VE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
GİRESUN İLİ MERKEZ İLÇE NİZAMİYE MAHALLESİ KAMU KONUTLARI SATIŞI
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü Taşınır Mal Satış İhale İlanı
Satış ve Kiralama İhale İlanı
Kamu Konutları Satışı İhale Metni
Milli Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış İhale İlanı
Milli Emlak Müdürlüğünce taşınmaz satış ihalesi ilanı
Milli Emlak Müdürlüğünce 28/08/2020 tarihinde yapılacak taşınmaz satış ihalesi
Milli Emlak Müdürlüğünce 24/08/2020 tarihinde yapılacak taşınır mal satış ihale ilanı
Satış ve Kiralama İhale İlanı
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 20/01/2020 TARİHİNDE SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN İHALE ONAY SONUCU
ŞEBİNKARAHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ İLANI
Giresun İli Bulancak İlçesinde Bulunan 6831 Saylı Kanun Gereğince Satılacak 2/B Arazilerine Ait Kullanıcı ve Muhdesat Listeleri

Aşağıda listelerde belirtilen şahısların, belirtilen süre zarfında  Bulancak Milli Emlak Şefliğine doğrudan satış başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopileri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Giresun-Bulancak-Alibey Köyü 2b Muhdesat Listesi

Giresun-Bulancak-Ardahan Köyü 2b Muhdesat Listesi

Giresun-Bulancak-Aydındere Aydınlar Mah. Muhdesat Listesi

Giresun-Bulancak-Aydındere Derecikalan Mah. Muhesat Listesi

Giresun-Bulancak-Aydındere Merkez Mah. Muhdesat Listesi

Giresun-Bulancak-Tekmezar Köyü 2b Muhdesat Listesi

Giresun İli Merkez İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınır Satış İlanı

İlan metni için tıklayınız.

Araç görselleri için tıklayınız.