Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği

GEDİKKAYA MAHALLESİ KKÇ AKTARIM VE YENİ TESPİT İŞLEMİ

17 Mart 2020

Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10.03.2020 tarih ve E.62585 sayılı yazısı ile; Giresun İli, Merkez İlçesi, Gedikkaya Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli G40B09D2C nolu halihazır harita paftası üzerinde yapılan aktarma işlemlerinde herhangi bir eksiklik ve hata tespit edilmediğinden uygun görüldüğü ayrıca yine 1/1000 ölçekli G40B09D2C numaralı halihazır harita paftası üzerinde bulunan yeni kıyı kenar çizgisi tespitinin de 09.03.2020 tarih ve 56663 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylanmış olduğu belirtilerek 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

Aktarımı uygun görülen ve yeni kıyı kenar çizgisi tespiti içeren G40B09D2C nolu halihazır harita paftası bilgi amaçlı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Giresun Belediye Başkanlığında 1 ay müddetle ilan panosuna asılmıştır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır