Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

BASIN BÜLTENİ

31 Temmuz 2019

Katı Atık Bertaraf Tesisinde Denetim

Giresun İli Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği tarafından işletilen Katı Atık Bertaraf Tesisinde Giresun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından düzenli olarak denetim yapılmaktadır.

Bu Kapsamda atıksu arıtma tesisinin arıtma verimini takip etmek amacı ile arıtma tesisi çıkışından 11/06/2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından alınan ve analizi yapılan arıtılmış su numunesinin 03/07/2019 tarihli analiz raporu sonucu “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ”ne uygun olduğu ve herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermediği anlaşılmıştır.

Atık depolama alanında oluşan atıksular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ortalama 2 km uzunluğundaki boru hattı ile derenin denize ulaştığı noktaya iletilmekte olup, dereye deşarj yapılmamakta ve içme suyu kaynaklarına atıksu karışmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Analiz raporu Ek-1 ve Ek-2 için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır