Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Almak İçin Gerekli Belgeler
 1. DİLEKÇE
 2. BAŞVURU FORMU (Ek-1 Formu)
 3. GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ.

 

 1. TAPU veya TAPU KAYIT BELGESİ
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinde tüm malikler görünmelidir
 • Tapu veya tapu kayıt belgesinin asılları başvuru sırasında bulundurulmalıdır
 • Tapu kayıt belgesi güncel ve başvuru kayıt 2021 yılına ait olmalıdır

 

 1. DEKONT
 • Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hesabı 118 Gelir Kod. No. 2022 Yılı için 1.300,00 TL başvuru sahibinin adına yatırılmalıdır.

(Gerçek kişi ise TC, Ad Soyadı – Tüzel kişi ise vergi numarası, unvan olarak yatırılacak)

 

 1. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ
 2. MİMARİ PROJE KAPAĞI
 • Proje müellifi tarafından imzalı olması gerekir.
 • Pafta- Ada- Parsel, Yapı Sahibi, İnşaat’a ait kat âdeti ve katların alan bilgileri eksiksiz ve okunaklı olması gerekir.

 

 1. VEKÂLETNAME
 • Tapu maliki adına Vekâleten başvuru yapılması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası almak için ibarenin vekâletnamede olması zorunludur.
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır.

 

 1. MUVAFAKATNAME
 • Tapu hisseli ise diğer hissedarların başvuru yapacak hissedara noter onaylı muvafakat name vermesi zorunludur.
 • Belgenin aslı başvuru sırasında bulundurulmalıdır.

 

 

      10)VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ ve İMZA SİRKÜSÜ

 • Başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda zorunludur.