SINAV SONUÇLARI
20 Şubat 2018

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmelerine ilişkin 24/12/2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü Madde) uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin Tebliğ’in 39. Maddesi gereği 19.02.2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonuç bilgileri aşağıda belirtilmiştir.20.02.2018

 

       

   Adı Soyadı                           T.C. Kimlik No                   Yazılı Sınav Sonucu     

  1.    Fatih GÖKERCİN                2*********2                       100
  2.    Kenan  AYAR                      4*********2                        95
  3.   Ayşegül DALMAN               2*********2                       100
  4.   Mustafa TEKBAŞ                 1*********4                       95