SINAV İLANI
13 Şubat 2018

24/12/2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü Madde) uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin yapılan başvurular ile ilgili 15/01/2018 tarihli Tespit Komisyonu Kararına göre Hak Sahipliği Listesi Kurumumuz web sayfamızda ve ilan panomuzda 16.01.2018-18.01.2018 tarihleri arasında yayımlanmış olup 3 (üç) günlük itiraz sürecinde yapılan itiraz olmadığından kesinlik kazanmıştır.

Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi aşağıda belirtilmiştir.13.02.2018

   Adı Soyadı                           T.C. Kimlik No                   İşyeri Sicil No    

  1.   Fatih GÖKERCİN                2*********2                      44939010110387350280153
  2.   Kenan AYAR                       4*********2                       44939010110387350280153
  3.   Ayşegül DALMAN               2*********2                      48121010110386040280119
  4.   Mustafa TEKBAŞ                 1*********4                      48121010110386040280119

          Uygulanacak sınav yöntemi yalnızca yazılı olacaktır. Sınav 19/02/2018 Pazartesi günü saat 10:00' da İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

          İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.