Müdürlüğümüz

GİRESUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ KADROSU

Müdür V.

Hüseyin KÜLEKÇİ (İnşaat Mühendisi) 01.01.1960 Giresun Keşap Doğumluyum. İlkokulu Keşap İlçesinde, Orta Okulu İstanbul-Sağmacılar Orta Okulunda, Liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesinde, Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirerek 1983 yılında mezun olmuştur. Askerliğimi 1984 yılında kısa dönem olarak yaptım. 1986 yılında Keşap Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptım. 10.08.1987 tarihinde Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrinde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladım, 1996 yılı mayıs ayında da Müdür Yardımcılığına atanmış olup, 25.Ekim.2012 tarihinden beri de Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili olarak halen bu görevimi yürütmekteyim. Evli ve biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk babasıyım.

Müdür Yardımcısı V.

Uğur KORKMAZ (Elk.Müh.) 27 Mayıs 1975 tarihinde Giresun’ da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Giresun’un Espiye ilçesinde tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak tamamladı. 1997-2004 yılları arasında SEKA Aksu kağıt fabrikasında Elektrik Mühendisi olarak çalıştı. 2004 yılında Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde(Mülga Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) Elektrik Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda Yapım Şube Müdürlüğü ve Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdür vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

İmar İskan ve Koop.Şb.Md. V. & Tabiat Varlıkları Koruma Şb.Md.V.

Sibel YAPAR (Şh.Pln.) Niğde’nin Bor İlçesi’nde doğdu. İlkokulu Konya’nın Beyşehir İlçe’sinde, ortaokulu Kastamonu ve liseyi Kayseri İli’nde tamamladı.1995 Yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.1997 yılında Sınıf Öğretmeni olarak memuriyete başladı.2002 yılında Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak göreve başladı. 2007 Yılında Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne tayin oldu. Halen İmar İskan ve Kooperatifler Şubesi ile Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir.

Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şb.Müdürü

Murat CAVUNT (Mak.Müh.) 6 Haziran 1980’da Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Terme ilçesinde, Lisans Eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 2001 yılında Devlet Memurluğu görevine başladı. 2005 yılından 2009 yılına kadar Giresun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü (Mülga Bayındırlık ve İskan Müd.) Yapım Şube Müdürlüğünde Makine Mühendisi olarak çalıştı.2009 yılından itibaren Yapım, İmar ve Afet İşleri ve Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüklerine vekâlet etti. 16 Haziran 2010 tarihinde Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğüne atandı. Halen aynı görevi yapmaktadır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Askerliğini yapmış olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Proje Şube Md. V. & Yapım Şube Md. V.

Uğur Ömür TARAKÇI (Mimar) 02.12.1966 Tirebolu / GİRESUN doğumlu. Tirebolu Sakarya İlkokulu (1977), Giresun Atatürk Orta Okulu – Lisesi (1983) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (1988) mezunu. İlk olarak 1988 yılında PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Mimar olarak başladığı memuriyete, 1993 – 2006 yılları arasında Giresun PTT Başmüdürlüğü ve Giresun İl Telekom Müdürlükleri Yapı İşleri Müdürlüklerinde devam etmiştir. 2006 yılında Türk Telekom özelleştirmesi sonrasında naklen atandığı Giresun Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nde; 2006 – 2008 yılları arasında, Mimar; 2008 – 2009, 2010 – 2011 yılları arasında, Proje Şube Müdür V. ; 2010 – 2012 yılları arasında, Proje ve Yapım Şube Müd. V. görevlerinde bulunmuş olup, halen Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müd. V. görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çevre Yön.ve Den. Hizm.Şb.Md. V. & ÇED Şube Md. V.

Sevgi Ayten DADA (Jeo.Müh.) 1971 yılında Giresun’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Giresun’da tamamladım. 1995 yılında KTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümden mezun oldum. 1996-1998 yılları arasında Ordu İli Gölköy İlçesi Güzelyurt İlköğetim Okulu’nda, 1998-2002 yılları arasında da Giresun İli Keşap İlçesi Küçükgeriş Köyü İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptım. 2002-2009 yılları arasında Giresun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak çalıştım. 2009 yılından itibaren de şube müdürü olarak görev yapmaktayım.