KALE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
KALE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
08 Şubat 2018

Bakanlar Kurulu’nun 21.10.2013 tarih ve 2013/5511 sayılı kararına istinaden 02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Giresun İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 36.100 m2’lik alan riskli alan ilan edilmiştir. Söz konusu alan ile ilgili olarak; Bakanlığımız kontrollüğünde jeolojik-jeoteknik etüt çalışması yapılmış; 31.03.2017 tarihinde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

 Bakanlığımızın 10.01.2018 tarih ve 7162 sayılı yazısı doğrultusunda ihale yetkisi Giresun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmiş olup, söz konusu alan ile ilgili olarak;

1. Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme Çalışmalarının Hazırlanması,

2. İmar Planlarının Hazırlanması,

3. Kentsel Tasarım Projesinin Hazırlanması,

4. Matematiksel ve Finansal Modelin Oluşturulması,

5. Hak Sahipleri ile Uzlaşma Süreci,

olmak üzere toplam 5 iş kalemi için ihale hazırlıkları başlatılmıştır.

Hazırlanan yaklaşık maliyet çalışması sonucunda ihale ödeneği Giresun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Söz konusu alanda öncelikle konutları bulunan vatandaşlarımızın tapu bilgileri esas alınarak Hak sahipliği tespit çalışmaları yapılacaktır.

Alanda bulunan hak sahiplerine 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kira yardımı veya kredi desteği verilecektir.

Kentsel Tasarım Projesi aşamasında yeni yapılacak olan konut ve diğer binaların çalışma alanı içindeki tescilli Bölge olan eski Zeytinlik Mahallesindeki konutların geleneksel plan tiplerine , yöresel mimariye uygun olacak şekilde ve yine bölgenin mevcut yapı dokusuna uygun taş ve ahşap malzemeler kullanılarak yapılması planlanmaktadır.