İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
16 Kasım 2017

                   Giresun İli Merkez İlçesi, Teyyaredüzü Mah. 783 ada, 91 parselde TOKİ tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ğ) maddesi uyarınca onaylanmış olup söz konusu imar planları 15.11.2017 tarihinde 1 ay süre ile Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılmış ve Müdürlüğümüz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) internet sitesinde ilan edilmiştir.       15.11.2017