GİRESUN ili TİREBOLU, ilcesi TAKIRLI mevkiinde ÇED OLUMLU
06 Haziran 2018
GİRESUN ili TİREBOLU, ilcesi TAKIRLI mevkiindeki DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan TİREBOLU BARAJI VE HES (41,80 MWe/43,08 MWm), MALZEME OCAKLARI (KİL, KUM-ÇAKIL VE TAŞ OCAKLARI), YIKAMA ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; GİRESUN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de GİRESUN Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.