GİRESUN ÇED Olumlu Kararı
01 Ağustos 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 19/07/2017 tarih ve E.11558 sayılı yazısı ile; İlimiz Bulancak İlçesi, Aydındere Beldesi sınırları içerisinde 200702532 ruhsat nolu sahada Koza Altın işletmeleri A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan "S:200702532 Altın Bakır Madeni Açık Ocak İşletmesi" projesine ilişkin hazırlanan ÇED Raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ve Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verildiği belirtilmiştir.

 

Proje ile ilgili bilgiler, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Müdürlüğümüzden alınabilir.

 

Halkımıza duyurulur.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü