Eynesil Balıkçı Barınağı İmar Planları
11 Temmuz 2017

Giresun İli Eynesil İlçesi sınırları içerisinde Karadeniz Sahil Yolu Eynesil Şehir Geçişinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Eynesil Balıkçı Barınağı imar planları 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi uyarınca onaylanmış olup söz konusu imar planları 04.07.2017 tarihinde 1 ay süre ile Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılmış ve internet sitemizde ilan edilmiştir.