DUYURU
13 Nisan 2017

Bakanlığımızın 17.08.2016 tarih ve 14077 sayılı Olur’ u ile onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan açıklama raporu, plan notları ve  lejand paftasının 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımızın 03.04.2017 tarih ve 5960 sayılı Olur’ u ile onaylanmış olup söz konusu lejand paftası, plan hükümleri ve gerekçe raporu 12.04.2017 tarihinde 1 ay süre ile Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ilan panosunda askıya çıkarılmış ve internet sitemizde ilan edilmiştir.