Giresun Valiliği
Giresun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü
ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
 
1. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili; alıcı ortam özelliklerine göre çevre mevzuatları çerçevesinde görüş vermek,
2. Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
3. Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda mevzuat çalışmalarına katılmak,
4. Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek,
5. Atıksu arıtma tesislerinin onay işlemlerini yürütmek, teşvik geri ödeme iş ve işlemlerini takip etmek,
6. Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7. Her türlü kod, şifre ve taşımaya ait beyan formları dahil iş ve işlemleri takip etmek,
8. İl Mahalli çevre kurulu çalışmalarını sekreterliğini yürütmek, takip etmek,
9. Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.